لمس دنیایی نو


Admin Logo
themebox Logo

محصولات ویژه
تاریخ:پنجشنبه 19 فروردین 1395-01:28 ب.ظ

نویسنده :admin admin

پروژه پاورپوینت معماری دیجیتال

پروژه پاورپوینت معماری دیجیتال

    
            
    
    پروژه پاورپوینت معماری دیجیتال
شامل مطالب و عکس

    
        دانلود - 3000 تومان    
    
    
       


نظرات() 

تاریخ:پنجشنبه 19 فروردین 1395-01:27 ب.ظ

نویسنده :admin admin

عوامل موثر زمین شناسی بر تعیین عملكرد ماشین آلات

عوامل موثر زمین شناسی بر تعیین عملكرد ماشین آلات


    

            
    
    
    
        دانلود - 5000 تومان    
    
    
       

نظرات() 

تاریخ:پنجشنبه 19 فروردین 1395-01:27 ب.ظ

نویسنده :admin admin

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی نقش اطلاعات مربوط به ایمنی در طراحی جاده ها

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی نقش اطلاعات مربوط به ایمنی در طراحی جاده ها


    

            
    
    

    عنوان پایان نامه: بررسی نقش اطلاعات مربوط به ایمنی در طراحی جاده ها
    
    فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf و در 229 صفحه تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

    چكیده 
     
    مقدمه 
     
    فصل اول: تعریف مسئله
    1-1) تعریف كلی مسئله 
    2-1) نیاز به مطالعه در مورد مسئله 
    1-2-1) افزایش ایمنی در حمل و نقل جاده ای 
    2-2-1) نسبت به سود به هزینه بالا 
    3-2-1) كاهش زمانهای تأخیر ناشی از تصادف انسان و كالا 
    3-1) اهداف و فرضیات 
    4-1) دامنه اثر مسئله در جامعه علمی و اجتماع 
    5-1) محدودیت ها و چهارچوب پروژه
     
    فصل دوم: كاوش در متون
    1-2) طبقه بندی و مقدمه 
    2-2) بررسی مقالات
    1-2-2) الگوریتم پیش بینی تصادفات 
    2-2-2) نقش اطلاعات مربوط به ایمنی در طراحی جاده ها از دیدگاه (NCHRP)
    3-2-2) اقدامات اصلاحی كم هزینه جهت بالا بردن سطح ایمنی راه ها 
    4-2-2) ایمنی جاد های تا سال 
    5-2-2) فاكتورهای تعدیل تصادفات 
    6-2-2) فاكتورهای كلیدی طراحی برای داشتن جاده های ایمن تر
    7-2-2) سیستم ها و نوآوری های موفق در زمینه ثبت تصادفات 
    8-2-2) شناسایی نظام مند نقاط حادثه خیز (Iowa State DOT)
    9-2-2) رابطه بین طراحی هندسی و ایمنی 
    10-2-2) شناسایی عوامل مؤثر در بالابردن درصد تصادفات
    11-2-2) تأثیر طراحی مقاطع عرضی بر روی ایمنی (HSIS)
    3-2) بررسی تزها و پروژه ها
    1-3-2) عوامل مؤثر در ایمنی راه ها در تشخیص نقاط تصاد فخیز 
    2-3-2) بررسی اثرات طرح هندسی بر تصادفات جاده های اصلی استان ایلام
    3-3-2) نقش پارامترهای طرح هندسی راه در ایمنی و كاهش تصادفات جاده ای
    4-3-2) اثر طرح هندسی بر میزان تصادفات
    4-2) بررسی كتاب ها
    1-4-2) تصادفات جاده ای در ایران 
    2-4-2) كتاب آزادراه های آمریكا 
    3-4-2) آئین نامه ایران در مورد طرح هندسی
    4-4-2) اجزاء مهم در ایمنی راه 
    5-4-2) راهنمای ایمنی راه
    6-4-2) AASHTO
    7-4-2) دستورالعمل بازرسی ایمنی راه 
    8-4-2) راهنمای ممیزی ایمنی راه 
    5-2) بررسی كنفرانس ها
    1-5-2) نقش محیط راه در ایمنی موتورسیكلت
    2-5-2) بررسی كاربرد ضرایب تعدیل تصادف در تعیین تأثیر مشخصات هندسی مسیر بر میزان تصادفات جاده ای
    3-5-2) دستورالعمل شناسایی و اصلاح مقاطع تصادف خیر
    6-2) بررسی آمار و اطلاعات پلیس راهور
    7-2) نتیجه گیری
     
    فصل سوم: روش تحقیق 
    1-3) موضوعات موردبحث در رساله 
    1-1-3) بدست آوردن فاكتورها و المانهای مؤثر راه در زمینه ایمنی
    2-1-3) بدست آوردن وزن و تأثیر هریك از المانهای مؤثر راه در زمینه ایمنی 
    2-3) روش تحقیق
    3-3) روابط ریاضی 
    4-3) نرم افزار مورد استفاده 
     
    فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات 
    1-4) مقدمه 
    2-4) موضوعات موردنظر 
    1-2-4) فاكتورها و المانهای مؤثر راه در زمینه ایمنی
    2-2-4) وزن دهی و تأثیر المانهای مؤثر راه در زمینه ایمنی
    3-2-4) اطلاعات و آمار تصادفات
    3-4) مشكلات در جمع آوری اطلاعات 
     
    فصل پنجم: تحلیل اطلاعات و آمار تصادفات
    1-5) مشخصات عملكردی راه 
    2-5) مشخصات غیرعملكردی راه
    1-2-5) عوامل هندسی سیر
    2-2-5) عوامل مؤثر در حاشیه راه 
    3-2-5) علامات و خط كشی ها
    4-2-5) بافت و شرایط روسازی 
    5-2-5) لوازم و تأسیسات جاده 
    6-2-5) كنترل و مدیریت ترافیك 
    7-2-5) عملكرد ترافیكی
    3-5) مطالعات موردی
    1-3-5) محور قزوین – رشت
    2-3-5) آزاده راه كرج – قزوین 
    3-3-5) بررسی آمار تصادفات درون شهری استان تهران
    4-5) بررسی آئین نامه طرح هندسی ایران
     
    فصل ششم: بررسی نقش عرض سوار هرو و عرض شانه در ایمنی و محاسبه سود 
    1-6) مقدمه 
    2-6) مراحل بررسی و تعیین عرض راه و عرض شانه بهینه برای انواع راه ها و ADT های مختلف
    1-2-6) مشخص كردن محدوده پروژه 
    2-2-6) تقسیم پروژه به بخش ها و قطعات متجانس و جداگانه 
    3-2-6) تعیین ویژگی های كنترل ترافیكی و طرح هندسی برای هر مقطع
    4-2-6) تعیین ADT های هر مقطع
    5-2-6) تعیین عرض خط و عرض شانه هر مقطع 
    6-2-6) پیشنهاد عرض مقطع جدید برای عرض راه یا شانه
    7-2-6) محاسبه قیمت اضافه عرض سواره رو و عرض شانه 
    8-2-6) محاسبه سود به هزینه تعریض خطوط سواره رو و شانه راه
    9-2-6) محاسبه سود به هزینه تعریض خطوط سواره رو و شانه راه برای كل پروژه 
    
        3-6) نتیجه گیری
    
        4-6) پیشنهادات
         
    
        پیوست 1: اخلاف فاكتور تعدیل تصادفات مربوط به تغییرات عرض راه و عرض شانه راه و برآورد سود به هزینه آن در انواع راه های مختلف و ADT های متفاوت
    
        پیوست 2: اطلاعات ایمنی پیشرفته برای طراحی راه NCHRP
    
        پیوست 3: اقدامات اصلاحی كم هزینه جهت بالا بردن سطحی ایمنی راهها
         
    
        مراجع فارسی
    
        مراجع غیرفارسی
         
    
        چكیده انگلیسی


چکیده
حوادث جاده ای به یكی از معضلات اساسی حمل و نقل در سطح جهان بدل شده است، حتی در بسیاری از كشورهای پیشرفته این عامل در صدر عوامل مرگ و میر قرار دارد. كشور ما نیز با نزدیک به 28 هزار کشته در سال گذشته، یكی از پرخطرترین كشورهای دنیا در این زمینه می باشد. در كشورهای پیشرفته دنیا، اكثر كارهایی كه در زمینه ایمنی انجام می شود پیشگیرانه است، درحالیكه در كشور ما، اقدامات ایمنی معمولاً واكنشی هستند. در این پایان نامه پس از طرح مسئله ضمن بررسی ضرورت پرداختن به مسئله، نگاهی به كارهای مشابه انجام پذیرفته شده در سطح دیگر كشورهای دنیا داریم، تا با بهره گیری از تجربیات موفق دیگر كشورهای جهان، زمینه ای برای انجام كارهای پیشگیرانه در ایران فراهم آوریم.
تعیین اجزاء مهم مؤثر در زمینه ایمنی راه از مهمترین سوالات مطروحه در این پایان نامه می باشد، كه به آن پرداخته م یشود، در ادامه با توجه به روش های انجام شده در دنیا و تكیه بر اطلاعات و آمار تصادفات جاده ای كل ایران و نیزبررسی دقیقتر چند محور و استان از زاویه های مختلف و براساس عوامل متفاوت؛ اجزاء مهم جاده و تأثیر آنها در ایمنی، اولویت بندی شده اند. پس از آن با تعیین عرض خط و عرض شانه به عنوان مهمترین اجزاء راه به تعیین تأثیر تغییر عرض خط و عرض شانه در پیش بینی تعداد تصادفات در ADT های مختلف می پردازیم. سپس بحث سود به هزینه هر یك از اقدامات مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه آئین نامه طرح هندسی راه و كمبودهای آن بررسی شده است.
در پایان هم با ارائه نتیجه گیری پیرامون دست آوردهای مطالعه صورت پذیرفته و بیان نقایصی از آئین نامه طرح هندسی ایران پیشنهاداتی در جهت ارتقاء سطح ایمنی راه ها در كشور ارائه شده است.

        مقدمه
بی شك هستی انسان پرتوی از هستی بی انتهای پروردگار است. در قرآن كریم آمده است: كشتن یا حیات دادن به یك انسان مانند كشتن و حیات دادن به همه مردم است. گسترش شهرها، افزایش تولید خودرو، تعمیم زندگی ماشینی و روز افزونی ترافیك در شهرها و جاده ها ، درمقابل فواید اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش و سرعت ارتباطات انسان و كالا، متأسفانه برتعداد و شدت تصادفات در كشورهای بسیاری (از جمله كشور ما) افزوده است. آثار كوبنده این تصادفات بر ذهن و جان و مال افراد بشر انكار ناپذیر است. نزدیك به 28 هزار کشته و 276 هزار مجروح در سال 1386 زنگ خطری برای محققان، دانشگاهیان، مدیران و بطور كلی دس تاندركاران امر حمل و نقل در كشور است. جاده ها به عنوان شریان حیات كشورها محسوب می شوند، به ویژه اینكه موقعیت خاص كشور ما و عدم گستردگی و پوشش كافی شبكه ریلی، هوایی و آبی، زمینه ساز اهمیت حمل و نقل جاده ای و توسعه آن گردیده، به نحوی كه در سال های اخیر بیش از 90 % كل بار و بالغ بر 95 % كل مسافر جابجا شده در كشور ما، از طریق جاده صورت پذیرفته است.
در كشور های پیشرفته دنیا، تحقیقات وسیع و دامنه داری در دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی راجع به علل وقوع تصادفات و راه حل های پیش بینی و پیشگیری از تصادفات، ارزیابی و محاسبه میزان ضایعات و خسارات ناشی از تصادفات انجام یافته و هنوز هم در حال انجام است كه این موضوع
منجر به كاهش تعداد و شدت تصادفات و به تبع آن باعث كاهش خسارات، كشته ها و مجروحین شده است. در كشور ما هم به ویژه در سال های اخیر گام هایی در این زمینه برداشته شده است. این پژوهش هم گامی هر چند كوچك در این راه است و اگر باعث جلوگیری از كشته شدن یا مجرو ح شدن حتی یك نفر گردد به هدف خود رسیده است.

        امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.
    
        دانلود - 7500 تومان    
    
    
       

نظرات() 

تاریخ:سه شنبه 17 فروردین 1395-06:06 ب.ظ

نویسنده :admin admin

پرسشنامه سازگاری اجتماعی SAS

پرسشنامه سازگاری اجتماعی SAS


    

            
    
    

·       معرفی مقیاسسازگاری اجتماعی

مقیاس سازگاری اجتماعی به عنوان یک مقیاس برآیند برایارزیابی درمان دارویی و روان درمانی بیماران افسرده طراحی شده است. در حال حاضر ازاین مقیاس برای سنجش سازگاری بیماران و افراد سالم به طور گسترده ای استفاده میشود. مبنای نظری و محتوای عبارات به کار رفته در آزمون از مصاحبه ساخت دار و نمرهگذاری شده گرلند برای ارزیابی ناسازگاری و مطالعات تجربی اولیه به وسیله پی کل وویسمن در سال 1999 گرفته شده است. این مقیاس روابط بین فردی را در نقش های مختلفشامل احساسات ، رضایت ، اختلاف و عملکرد ارزیابی می کند. ساختار آزمون دو بعد مجزارا نشان می دهد 6: حوزه نقشی ( مانند : کاری ، خانوادگی ) و 5 بعد از سازگاری کهبرای هر کدام از حوزه نقش ها ( متناسب با نقش) انتخاب شدند
فایل مربوطه شامل 

·       تعریف مفهومی

·       مولفه ها وسوالات مربوط به هر مولفه :(سوالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه مشخص شده است).

·       شیوه نمره گذاریو تفسیر 

·       پایایی

·       روایی

منبع معتبر لاتین و فارسی

    
        دانلود - 2480 تومان    
    
    
       

نظرات() 

تاریخ:سه شنبه 17 فروردین 1395-06:06 ب.ظ

نویسنده :admin admin

پاسخ تمامی سوالات کتاب کار خیلی سبز هشتم

پاسخ تمامی سوالات کتاب کار خیلی سبز هشتم


    

            
    
    
پاسخ تمای سوالات کتاب کار خیی سبز هشتم.
    
        دانلود - 20000 تومان    
    
    
       

نظرات() 

تاریخ:سه شنبه 17 فروردین 1395-06:06 ب.ظ

نویسنده :admin admin

برنامه اندرویدی جراحی بینی

برنامه اندرویدی جراحی بینی


    

            
    
    
---اگه قصد جراحی بینی داری ولی قبلش میخوای ببینی فرم بینیت بعد از عمل چه شکلی میشه این برنامه خیلی خیلی کمکت میکنه ،
فقط کافیه این برنامه رو نصب کنی تازه این همه ی قابلیت های این برنامه نیست
دیگه میتونی باهاش هرجای صورتت رو دستکاری کنی و حتی اندازه اون رو کوچیک یا بزرگ کنی
خلاصه ما سعی کردیم یه برنامه کاربردی براتون درست کنیم
    
        دانلود - 5000 تومان    
    
    
       

نظرات()   • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
تبادل لینک هوشمند
[Link_Auto_Form]
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic