لمس دنیایی نو


Admin Logo
themebox Logo

محصولات ویژه
تاریخ:جمعه 13 فروردین 1395-09:26 ب.ظ

نویسنده :admin admin

راهکارهای کاهش افت تحصیلی ( چگونه افت تحصیلی مسلم ، دانش آموز پایه دوم راهنمایی را کاهش دادم )

راهکارهای کاهش افت تحصیلی ( چگونه افت تحصیلی مسلم ، دانش آموز پایه دوم راهنمایی را کاهش دادم )    
            
    
    

فهرستمطالب

          


 

چکیده....................................................................................................................... 1

مقدمه....................................................................................................................... 2

بیان مسئله............................................................................................................... 4

جمع آوری اطلاعات................................................................................................... 5

اقدام راه حل پیشنهادی (راه حل اول)..................................................................... 6

یافته های علمی...................................................................................................... 21

جمع بندی.............................................................................................................. 30

موانع و محدودیت ها.............................................................................................. 31

اجرای راه حل دوم.................................................................................................. 31

نظرات وپیشنهادات.................................................................................................. 33

ارزشیابی و بررسی نتایج کار .................................................................................. 35

منابع ....................................................................................................................... 36

 

 


چکیده

افت تحصیلی ازمباحث مورد توجهی میباشد که در سنوات اخیر ذهن دلسوزان نظام تعلیم و تربیت را بهخود مشغول نموده و جهت جلوگیری از این پدیده راهکارهای متفاوتی ارائه شده است .راهکارهای عملیاتی و کاربردی که بعضا مثمر ثمر بوده و نتایج مثبتی نیز در بر داشتهاست . در این مقاله نیز سعی گردیده که با تجمیع آن دسته از راهکارهای آموزشی کهزمینه کم رنگ شدن این پدیده مخرب را بدنبال می آورند ،  به بحث و بررسی پرداخته  و پیشنهاداتی در این باب که فراخور دانش آموزان،   باشد ،  ارائه شود

واژگان کلیدی : افت تحصیلی تعلیم و تربیت-راهکار های آموزشی

گردآوری شده در 36 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش

    
        دانلود - 3000 تومان    
    
    
       


نظرات() 

تاریخ:جمعه 13 فروردین 1395-09:25 ب.ظ

نویسنده :admin admin

چگونه توانستم نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه حضرت مرضیه را افزایش دهم؟

چگونه توانستم نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه حضرت مرضیه را افزایش دهم؟


    

            
    
    

فهرست مطالب

          


 

چکیده ................................................................................................................. 1

مقدمه ............................................................................................................... ...3

بیان مساله : توصیف وضعیت موجود................................................................... 6

زمینه های پیدایش مساله................................................................................. 7

اهمیت پژوهش................................................................................................ 19

اهداف تحقیق................................................................................................... 21

تعریف عملیاتی............................................................................................... 23

پیشنهادات........................................................................................................ 28

آموزش فعل ماضی........................................................................................... 29

منابع................................................................................................................... 40

             


چکیده:

درمقالهایی که پیش رودارید روش های افزایش پیشرفت درس زبان عربی دوم راهنمایی مورد بررسی قرارگرفته است. دراین پژوهش که در مدرسه راهنمایی ومقطع دوم راهنماییدر درس عربی صورت گرفته دلایل افت درسی دانش آموزان با استفاده از روش پرسش نامه ومصاحبهبااولیاء مورد بررسی قرار گرفته است . سوالات مطرح شده دراین رابطه -نحوه تدریس معلم.سخت بودن عربی پایه دوم.کم بودن ساعات تدریس درس عربی. عدمانگیزه دانش آموزان واولیاء ایشان جهت فراگیری زبان عربی به عنوان زبان دوم ،عدم تکرارو تمرین در منزل، عدم جایگزینی صحیح در برنامه هفتگی استفاده بدون برنامه از تلویزیون-کامپیوتروماهوارهوعدم پیگیری اولیاء بود.

گرداوری شده در 40 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش


    
        دانلود - 3000 تومان    
    
    
       

نظرات() 

تاریخ:پنجشنبه 12 فروردین 1395-08:29 ب.ظ

نویسنده :admin admin

مدیریت سود، ریسک سهام و نوسانات درآمد در بانکهای پذیرفته شده در بورس

مدیریت سود، ریسک سهام و نوسانات درآمد در بانکهای پذیرفته شده در بورس    

            
    
    
    
        دانلود - 2000 تومان    
    
    
       

نظرات() 

تاریخ:پنجشنبه 12 فروردین 1395-04:29 ب.ظ

نویسنده :admin admin

تربیت بدنی 9. دامنه الکترومیوگرافی و پارامترهای بسامد فعالیت عضلانی: تاثیر ورزش استقامتی مبتنی بر آستانه خستگی الکترومیوگرافی

تربیت بدنی 9. دامنه الکترومیوگرافی و پارامترهای بسامد فعالیت عضلانی: تاثیر ورزش استقامتی مبتنی بر آستانه خستگی الکترومیوگرافی    

            
    
    
دامنه الکترومیوگرافی  و پارامترهای بسامد فعالیت عضلانی: تاثیر ورزش استقامتی مبتنی بر آستانه خستگی الکترومیوگرافی
چکیده 
هدف این مقاله، ارزیابی تاثیر برنامه ورزش استقامتی مبتنی بر آستانه خستگی برق نگاری ماهیچه ای (که به صورت بالاترین شدت فعالیت های ورزشی انجام گرفته بدون تناوب های EMG تعریف می شود)، مبتنی بر مقادیر دامنه (ریشه دوم میانگین، RMS) و فرکانس (متوسط فرکانس MF) برای عضله های دوسر بازویی (BB)، brachioradials (BR)، عضله های سه سر (TB)، و چندشکافی (MT) می باشد. 20 فرد مرد سالم، (گروه تمرینی [TG] ، n = 10، گروه کنترل شده [CG]، n = 10، ابتدا انقباض های هم اندازه را انجام دادند و بعد از آن عضله های دوسر داینامیک برای تعیین EMG در چهار بار مختلف برای شناسایی EMGFT حلقه شدند. برنامه ورزش TG از مقدار BBEMGFT استفاده کرد (8 هفته، 2جلسه/هفته، 3 مسابقه بوکس کامل/جلسه، 2 دقیقه استراحت بین مسابقات بوکس). هیچ اختلاف عمده ای برای نیروی ایزومتری بعد از ورزش وجود نداشت. شیب های رگرسیون خطی RMS در طول پیچش عضله دو سر، افزایش عمده ای را بعد از ورزش برای عضلات BB، BR و TB نشان دادند. برای عضله ی MT، مقادیر شیب و عرض MF با ورزش تغییر کردند. برنامه ی ورزش مبتنی بر EMG روی دامنه EMG، بیشتر از فرکانس EMG تاثیر گذاشت، احتمالا در رابطه با الگوهای توان گیری عضلات، گرچه عضلات منبسط تنه تغییراتی را در پارامتر فرکانس نشان دادند که با برنامه ی ورزش مطابقت دارند. 

کلمات کلیدی:  RMS؛بسامد میانه، EMGFT، ورزش مقاومتی، تمرین

    
        دانلود - 18000 تومان    
    
    
       

نظرات() 

تاریخ:پنجشنبه 12 فروردین 1395-04:28 ب.ظ

نویسنده :admin admin

تربیت بدنی 10. سازگاری عصبی با تمرین های استقامتی محرک الکتریک

تربیت بدنی 10. سازگاری عصبی با تمرین های استقامتی محرک الکتریک    

            
    
    
سازگاری عصبی با تمرین های استقامتی محرک الکتریکی
چکیده
این مقاله شواهدی را در ارتباط با این فرضیه مد نظر قرار می دهد که تمرین استقامتی محرک الکتریکی (EST) باعث افزایش نیروی انقباض ارادی حداکثر (MVC) از طریق سازگاری عصبی در ماهیچه های اسکلتی سالم می گردد. اگرچه محرک های الکتریکی و فعالیت های ارادی، ماهیچه را به شکل مختلفی فعال می سازد، دلایل مهمی وجود دارد که نشان می دهد، تمرین استقامتی محرک الکتریکی (EST) تحریک پذیری مسیرعصبی خاص را تغییر داده و چنین سازگاری، سهمی در افزایش نیروی انقباض ارادی حداکثر (MVC) دارد. همانند تمرین های استقامتی با انقباض ارادی، تمرین استقامتی محرک الکتریکی ((EST نیروی انقباض ارادی حداکثر (MVC) را تنها بعد از چند مرحله با تغییراتی در بیوشیمی ماهیچه افزایش داده اما این موارد بدون هیپرتروفی آشکار ماهیچه صورت می پذیرد. شواهد ادغام شده ای نیز در مورد سازگاری عصبی نخاعی به شکل افزایش در دامنه انقباض ناگهانی درونی و در دامنه موج های ارادی به همراه شواهد کمی در مورد تغییر در تحریک پذیری نخاعی وجود دارد. مطالعات ورزشی و سطح مقطع  همچنین نشان می دهد که رشته های حسی و گیرنده درد در سطح غشایی فعالیت کرده و می توانند به تغییر بازده قشری حرکتی و مسیرهای بین نیمکره بپردازند. این داده ها نشان می دهد که سازگاری به عنوان رابطی برای افزایش اولیه در نیروی انقباض ارادی حداکثر (MVC) بعد از تمرین استقامتی محرک الکتریکی ((EST کوتاه مدت می گردد. 
کلیدواژه. تمرین تقویت ماهیچه، MRI، تحریک  مغناطیسی مغز، توان بخشی 

    
        دانلود - 18000 تومان    
    
    
       

نظرات() 

تاریخ:پنجشنبه 12 فروردین 1395-08:36 ق.ظ

نویسنده :admin admin

انرژی جزر و مد

انرژی جزر و مد


    

            
    
    پروژه تحقیق استخصال انرژی جزر و مدی در قالب فایل پاور پوینت power point جهت ارائه دانشجویان عمران عمران گرایش سازه های دریایی
    
        دانلود - 2000 تومان    
    
    
       

نظرات()   • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
تبادل لینک هوشمند
[Link_Auto_Form]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات